Beykoz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Kalite Politikamız/Misyonumuz/Vizyonumuz
MİSYONUMUZ

Koruyucu tedaviyi ön planda tutan, ağız ve diş sağlığı sorunlarını bilimsel ve etik kurallara uygun olarak çözen, hasta ve çalışan memnuniyetini ilke edinen, kaliteli ve kolay ulaşılabilir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Uluslararası standartlara uygun sürekli gelişmeyi hedefleyen, modern, kaliteli, güvenilir , tercih edilen bir sağlık kurumu olmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Hasta ve çalışan memnuniyetini artırarak, modern tıbbi teşhis ve tedavi yöntemlerini kullanarak, kaliteli,  kolay ulaşılabilir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmaktır. 

                      BEYKOZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ AMAÇ VE HEDEFLERİ                                            

KURUMSAL AMAÇ

Bütün sağlık sistemlerinin ve hizmetlerinin 4 temel ilkesi olan;

    1. Etkililik (kanıta dayalı tıp) ilkesini; Koruyucu tedaviyi ön planda tutarak, ağız ve diş sağlığı sorunlarını bilimsel ve etik kurallara uygun olarak yerine getirerek,

    2. Verimlilik  ilkesini; kalite standartlarına uygun çalışma ortamını sağlamak,

    3. Hakkaniyet (temel/sağlık hukuku) ilkesini; hasta ve çalışan memnuniyetlerini en üst düzeyde tutarak;

    4. İnsaniyet (hizmet kalitesi) ilkesini; kaliteli ve kolay ulaşılabilir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunarak ; bu ilkeleri yerine getirmekteyiz. Bu ilkeleri yerine getirerek; kurumumuzun amacı olarak  hizmet vermekteyiz.

KURUMSAL HEDEFLER

Hedef-1: Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

Hedef-2: Hastanemizde fiziki alan yetersizliği olan hizmet birimlerinin yapılacak düzenlemelerle uygun alanlara taşınmasını sağlamak.

Hedef-3: Hastanemizdeki hasta bekleme alanlarının hastaların ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden belirlenmesi ve oturma gruplarının bu alanlara konulmasını sağlamak

Hedef-4:Hastanemizde toplam kalite çalışmalarına yönelik yeni bir departman kurmak

Hedef-5: Hastane çalışanlarımıza yönelik sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun birimler oluşturmak.

Hedef-6: Hastanenin elektrik tüketiminde tasarruf sağlamak.

Hedef-7:Hastanemiz binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak

Hedef-8:Hastanenin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.

Hedef-9:Hastanenin görsel alanlarını modernize etmek.

Hedef-10:İhtiyaçlar doğrultusunda hastanede çalışacak idari ve sağlık personel sayısını artırmak.

Hedef-11: Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.

Hedef-12: Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak

Hedef-13: Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenleme

 
e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin